Neden Biz?

ProjeXsolar: Güneşin Enerjisini Geleceğe Taşıyoruz!

ProjeXsolar, 3 kW’lık küçük çaplı projelerden 27 MW’lık büyük ölçekli projelere kadar geniş bir referans portföyüne sahip, alanında uzman bir güneş enerjisi şirketidir. Şirket, yüksek kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşımı ile yeni yatırımcılar için optimum çözümler sunmaktadır.

ProjeXsolar, endüstriyel çatı projelerine özel olarak geliştirdiği “önce statik uygunluk” yaklaşımıyla öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım kapsamında, ilk adım olarak inşaat mühendisi tarafından yerinde keşif yapılarak çatı yapısının statik uygunluğu değerlendirilmektedir. Ardından, tüm mühendislik detaylarını ele alan bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmekte ve yatırımcının sürdürülebilirlik hedeflerine uygun bir projelendirme yapılmaktadır.

ProjeXsolar, kurulum aşamasında da titiz bir çalışma yürütmektedir. Endüstriyel çatılarda kurulum sırasında gerek mekanik gerekse de elektriksel işleyen bir çarka entegre olmanın önemine dikkat ederek, kurulum öncesi elektrik ve statik projelerini tüm titizliği ile hazırlamakta ve TEDAŞ onay sürecini başarıyla tamamlamaktadır. Kurulum sırasında ise “önce iş sağlığı güvenliği” ilkesine bağlı kalarak profesyonel ekipleri ile gerek arazi gerekse çatılarda kurulum faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

ProjeXsolar, gelecek nesiller için yenilenebilir enerjinin önemine inanmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde tamamladığı projeler ile Gigawattlar seviyesine gelen küresel fotovoltaik enerji sistemleri kurulum payına ortak paydada katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimiz, her zaman müşteri değerlerini ön planda tutarak doğru mühendislik bilimine dayalı sürdürülebilir projeler üretmeyi ve projelendirmede bir marka olmayı hedeflemektedir.