1) Üretim fazlası enerjinin şebekeye satılabildiği mahsuplaşma model yönetmelikte madde 5.1.c. şeklinde belirtilen çatınıza kuracağınız güneş enerjisi sisteminin ürettiği elektrik enerjisinin tüketiminizden arta kalan kısmını şebekeye vererek bundan gelir elde edilen modeldir. Bu modelde ihtiyaç fazlası olan elektrik enerjisi şebekeye verilerek kWh birim fiyatı, EPDK'nın 3 aylık periyotlar ile yayınladığı OG tek terimli ve tek zamanlı birim fiyatlarından kendi abonelik grubunuza ait olan bedelidir.

2) Üretilen enerjinin tamamının tüketilmesi gereken, şebekeye enerji satışının olmadığı öztüketim modeli

Yönetmelikte madde 5.1.ç olarak geçer bu kapsamda yapılan başvurular TEİAŞ’a kapasite sorulmaksızın gerçekleşir. Bu madde ile kurulan sistemler, ihtiyaç fazlası olan elektrik enerjisini şebekeye verebilirler ancak bu enerji karşılığında herhangi bir ücret  talep edemezler.

Çatınıza kurabileceğiniz güneş enerjisi sistemi gücünü sınırlayan bir diğer parametre olan elektrik sözleşme gücünüz, elektrik faturanızda kolaylıkla görülebilir.

Tek terimli tarifedeki elektrik abonelerinde sözleşme gücü, trafo gücünün %60'ı ile sınırlandırılmıştır. OSB (Organize Sanayi Bölgesi) dışındaki bölgelerde bu değer, abonelik tarifesi çift terimli olarak değiştirilerek trafo gücünün %100'üne kadar yükseltilebilir. Ancak OSB'lerde bu değer abonelik tarifesi değiştirilemediğinden %60'ın üzerine çıkamaz.

Bir diğer parametre ise çatının metrekaresi ve hangi tip çatı şekline sahip olduğudur. Trapez sac, sandviç panel gibi uygulamalarda düz beton çatıya göre daha çok panel yerleşimi mümkündür. Aynı zamanda çatının eğimi ile birlikte ne yöne konumlandığı da önemlidir. Doğu Batı çatılar en optimum kuruluma sahiptir.

✓ FV modüllerin minimum 10 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi (lineer överim düşüş garantisi) vardır. Günümüzdeki modüllerde 12 yıl ürün garantisi neredeyse standart hale gelmekle beraber, premium modül firmaları ürün garantilerini 25 yıl vermeye başlamıştır. Çeşitli markalarda bu değerler farklılık göstermek ile birlikte ortalama 25 yılın sonunda üreticiler FV modülün çıkışının %80 oranında performans göstermeye devam edeceğini beyan ederler.

✓ FV modüllerin ürettiği elektrik enerjisini şebeke elektrik formuna dönüştüren inverterlerin minumum 5 yıl ürün garantisi vardır. Ancak istenirse bu garanti fiyatla doğru orantılı bir şekilde 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

✓ Taşıyıcı sistemlerin 10 yıl ürün garantisi vardır.

✓ Bunun dışında kalan donanımların büyük çoğunluğu ve işçilik 2 yıl garantilidir.

Güneş ışınımı temel faktör olmak kaydıyla meteorolojik koşullara bağlı olarak

Türkiye'nin farklı noktalarında farklı elektrik üretim değerleri gerçekleşir. Örnek olarak; farklı koordinatlarda yer alan aşağıdaki iller için bir karşılaştırma yapalım. Aşağıdaki değerler 10 derece çatı eğimi ve tam olarak güneye cephe bir çatıya ait sistem için belirlenmiş olup 1 kWp için üretim değerleridir. Bu değerler ile çatınızda kullandığınız toplam modül gücünü çarparak yıllık bazda çatınızdaki güneş enerjisi sisteminin ne kadar üreteceğini bulabilirsiniz.

İstanbul: 1.212 kWh/yıl

İzmir: 1.496 kWh/yıl

Ankara: 1.273 kWh/yıl

Karaman: 1.500 kWh/yıl

Antalya: 1.546 kWh/yıl

Gaziantep: 1.432 kWh/yıl

Erzincan: 1.355 kWh/yıl

Doğru mühendislik, tecrübeli bir ekip ve doğru malzeme seçimiyle yapılan profesyonel bir uygulamayla çatının su akıtması riski yoktur. Başka bir deyişle bu risk, mevcut çatı kaplamasının sabitlenmesinde kullanılan vidaların akıtma riskinden daha fazla değildir.

GES taşıyıcı sistemini çatıya sabitleme noktalarında uzun ömürlü EPDM yalıtımmalzemeleri (izolasyon bandı ve conta) kullanılmaktadır.

• Başvuru yapılmak istenen çatı için başvuru evrakları ile beraber bölgede bulunan ilgili Dağıtım Şirketine başvuruda bulunulur.

• Tüm başvurular, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değerlendirilir.

• Başvuru yapılan TM'de kapasite var ise ve tüm evraklar eksiksiz ise dağıtım şirketinin web sitesinden yayınlanır.

• Olumlu yayınlanan başvurular teknik değerlendirmeye alınır.

• Teknik Değerlendirme olumlu ise teknik değerlendirme sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılı olarak Bağlantı Görüşü ve Çağrı mektubu talebi yapılır.

• Dağıtım Şirketi tarafından teknik Değerlendirme Formu ve Aplikasyon krokisi YEGM'e gönderilir.

• Olumlu gelen cevaba karşılık Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu Oluşturulur.

• Çağrı Mektubu Tebliğ Tarihinden itibaren 90 gün içinde Elektrik ve Statik Projesi TEDAŞ'a sunulur.

• Çağrı Mektubu Tarihinden itibaren 180 gün içinde Onaylı Proje ile Dağıtım Şirketine Bağlantı Anlaşması Başvurusu yapılır.

• 30 gün içinde Bağlantı anlaşması imzalanır.

• Bağlantı Anlaşması Tarihinden İtibaren AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinin 1 yıl, OG seviyesinden bağlı üretim tesislerinin 2 yıl içinde kurulumları tamamlanarak, geçici kabul işlemleri yapılır.

• Geçici Kabulün Sahada Yapıldığı Gün Sistem Kullanım Anlaşması İçin Dağıtım Şirketine Talepte bulunulur.

• 15 gün içinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır. Ve sistem bulunduğu yönetmelik kapsamında elektrik üretmeye başlar.